Archive for noiembrie, 2010

TE DEUM LA ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

luni, noiembrie 29th, 2010

Potrivit tradiţiei bisericeşti, la 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, în toate catedralele eparhiale, bisericile parohiale şi de la mânăstiri din ţară şi străinătate, precum şi în paraclisele şcolilor de teologie ortodoxă va fi oficiată slujba de Te Deum şi vor fi pomeniţi eroii neamului românesc care au înfăptuit unitatea naţională a românilor în anul 1918.

La Catedrala patriarhală, slujba de Te Deum va fi oficiata de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la orele 12.00, după oficierea Sfintei Liturghii.

În aceeaşi zi, în Bucureşti, la Monumentul Eroilor Militari Români din Parcul Tineretului (orele 8.00) şi la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol (orele 9.00) vor fi oficiate slujbe de pomenire a eroilor români care au luptat pentru apărarea ţării, credinţei, libertăţii, unităţii şi demnităţii naţionale.

Biserica Ortodoxă a intrat în Postul Crăciunului

luni, noiembrie 15th, 2010

Credincioşii ortodocşi încep pregătirea duhovnicească pentru Naşterea Domnului. Postul Crăciunului este unul luminos, întrucât în Postul Naşterii Domnului, care ţine 40 de zile, sunt numai pomeniri ale bucuriei, ale nădejdii de bucurie. Ca orice post, în primul rând el trebuie să reprezinte o abţinere de la toate lucrurile rele, care ne îndepărtează de Dumnezeu şi de oameni. Însă, odată cu gândurile noastre, în post ne angajăm şi la o disciplină în ceea ce priveşte hrana. Ne folosim numai de hrana vegetală şi, în zilele hotărâte pentru dezlegare, folosim peşte şi untdelemn. Astfel, din punctul de vedere al alimentaţiei, Postul Crăciunului este mai uşor faţă de cel al Paştelui, având multe dezlegări la peşte, ulei şi vin.

După cum ne informează „Ziarul Lumina”, Postul Crăciunului aminteşte de postul îndelungat al patriarhilor şi drepţilor din Vechiul Testament, în aşteptarea venirii lui Mesia – Izbăvitorul. După unii tâlcuitori ai cultului ortodox, prin durata lui de 40 de zile, acest post ne aduce aminte şi de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, când acesta aştepta să primească cuvintele lui Dumnezeu, Decalogul (cele 10 porunci), scrise pe lespezile de piatră ale Tablelor Legii. Tot aşa se cuvine să aştepte creştinii, pentru a putea întâmpina prin ajunare Cuvântul lui Dumnezeu născut din Fecioara Maria. „Este un post luminos, întrucât ne pregătim pentru o bucurie. În Postul Crăciunului sunt numai pomeniri ale bucuriei, ale nădejdii de bucurie. Ne gândim la Întruparea Fiului lui Dumnezeu, ne gândim la Maica Preacurată, ne gândim la Dreptul Iosif, ales de Dumnezeu pentru a fi ocrotitor al Domnului Hristos, ne gândim la bunătatea lui Dumnezeu, ne gândim la iubirea lui Dumnezeu-Tatăl, care L-a trimis pe Fiul său în lume, ne gândim la iubirea Fiului lui Dumnezeu, care, pentru noi şi pentru a noastră mântuire, s-a întrupat din Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi s-a făcut Om. Postul are doar rostul să ne pună cu mai multă grijă în atenţie evenimentele pe care le aşteptăm“, explica vrednicul de pomenire arhimandritul Teofil Părăian, de la Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov.

Ca orice post, în primul rând el trebuie să reprezinte o abţinere de la lucrurile rele care ne îndepărtează de Dumnezeu şi de oameni. Postul e un act liber consimţit, reglementat de disciplina religioasă pentru a întâmpina un eveniment important în istoria mântuirii. Acum, creştinii trebuie să se spovedească şi să se împărtăşească pentru a se pregăti sufleteşte pentru primirea, în ieslea sufletului, a Pruncului întrupat.

Un post mai uşor, dezlegări la peşte

Însă, odată cu gândurile noastre, în post ne angajăm şi la o disciplină în ceea ce priveşte hrana, pentru că aşa este rânduiala Bisericii noastre. Ne folosim numai de hrana vegetală şi, în zilele hotărâte pentru dezlegare, folosim peşte şi untdelemn.

Astfel, din punctul de vedere al alimentaţiei, Postul Crăciunului este mai uşor faţă de cel al Paştelui, având multe dezlegări la peşte, ulei şi vin. Este dezlegare la peşte şi preparate din peşte, precum şi la vin, untdelemn în toate zilele de sâmbătă şi duminică, cuprinse în perioada 21 noiembrie-16 decembrie, inclusiv. Zilele cu dezlegare sunt marcate, de regulă, în Calendarul creştin/ortodox fie prin menţiunea dezlegare la peşte, fie prin simbolul unui peştişor.

Potrivit părintelui Ene Branişte („Liturgica generală“), acest post este de asprime mijlocie, asemănător celui al Sfinţilor Apostoli. După rânduiala din pravile, în timpul acestui post, în mănăstiri se ajunează lunea, miercurea şi vinerea până în ceasul al IX-lea (aproximativ orele 15:00-16:00), când se mănâncă hrană uscată sau legume fierte, fără untdelemn; marţea şi joia se mănâncă plante fierte, drese cu untdelemn, şi se bea vin, iar sâmbăta şi duminica se îngăduie şi peşte (cu excepţia perioadei dintre 20 şi 25 decembrie, când postul devine mai aspru). Dacă lunea, marţea sau joia cade prăznuirea vreunui sfânt cu doxologie mare, se dezleagă la peşte, iar miercurea şi vinerea, la vin şi untdelemn, dar se mănâncă numai o dată pe zi. Tot aşa, dacă miercuri sau vineri se întâmplă să cadă sărbătorirea unui sfânt cu Priveghere sau hramul bisericii, atunci se dezleagă la untdelemn, peşte şi vin.

Rânduieli liturgice speciale

În perioada Postului Crăciunului apar modificări în programul liturgic. Începând cu data de 21 noiembrie, se introduc în cadrul slujbei Utreniei Catavasiile Naşterii Domnului, care se cântă până în data de 30 decembrie inclusiv. La Ceasuri şi Pavecerniţă stihirile şi troparele nu se cântă, ci se citesc. Dacă Ajunul Crăciunului cade sâmbăta sau duminica, slujba Ceasurilor Împărăteşti se mută în vinerea de dinainte, această zi devenind aliturgică. De asemenea, dacă Ajunul Crăciunului cade într-una din zilele din cursul săptămânii (de luni până vineri), se va oficia în această zi Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, urmând ca în ziua praznicului să se săvârşească Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Dacă ajunul va fi sâmbăta sau duminica, în ziua de ajun se va oficia Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar în ziua Crăciunului – Liturghia Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia.

Postul Crăciunului este ţinut şi în Biserica Romano-Catolică, unde este numit „Jejunium Adventus Domini“ (Postul venirii Domnului), dar care durează doar trei săptămâni.

Marea sărbătoare

În ultima zi a Postului Crăciunului (24 decembrie), numită Ajunul Crăciunului, credincioşii îl aşteaptă pe preot ca să le aducă vestea Naşterii Mântuitorului. Ei îşi primenesc casele, pregătesc bucate pentru cel mai important musafir, preotul, în ziua de Ajun, în felul acesta cinstind marea sărbătoare care are să vină. „Ziua de Ajun este o zi de post mai aspru decât în celelalte zile. Se ajunează până la ceasul al IX-lea, când se obişnuieşte să se mănânce, în unele părţi, grâu fiert amestecat cu fructe şi miere, în amintirea postului lui Daniel şi al celor trei tineri din Babilon. În unele zone se ajunează până la răsăritul luceafărului de seară, care ne aminteşte de steaua ce a vestit magilor naşterea Mântuitorului. Această ajunare aminteşte, de asemenea, de postul ţinut odinioară de catehumenii care, în seara acestei zile, primeau Botezul creştin şi apoi prima împărtăşire la Liturghia săvârşită atunci în acest scop. („Liturgica generală“, pr. prof. dr. Ene Branişte, EIMBOR, 1985)

Tot din ziua de Ajun, încep colindele, cântările prin care glasurile cristaline ale copiilor vestesc marea bucurie a Întrupării Domnului. În fiecare an, mergând din casă în casă, în liniştea nopţii de dinaintea sărbătorii Crăciunului, colindătorii reactualizează simfonia divină a cetelor îngereşti şi cântarea păstorilor ce au vestit naşterea Domnului, în urmă cu 2000 de ani. A doua zi, după ce participă la Sfânta Liturghie, credincioşii se întorc la casele lor, înfruptându-se din bucate de dulce şi bucurându-se de marea sărbătoare a creştinătăţii.

De când se posteşte?

Primele menţiuni despre respectarea acestei perioade de înfrânare alimentară şi trupească provin din secolele IV-V, de la Fericitul Augustin şi de la episcopul Leon cel Mare al Romei, care a rostit nouă cuvântări despre acest post, numit „postul din luna a zecea“.

La început, nu toţi creştinii posteau în acelaşi mod şi acelaşi număr de zile. De exemplu, unii posteau numai şapte zile, alţii şase săptămâni; unii ţineau un post mai aspru, alţii unul mai uşor. Însă Sinodul local din Constantinopol, ţinut la anul 1166 (sub patriarhul Luca Chrysoverghi), a uniformizat durata Postului Naşterii Domnului în Bisericile Ortodoxe, hotărând ca toţi credincioşii să postească timp de 40 de zile, începând cu data de 15 noiembrie.

Evenimentul Naşterii Mântuitorului este prezentat în două Evanghelii – la Sfinţii Evanghelişti Matei şi Luca -, fiecare punctând anumite elemente istorice şi cosmice de la Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos. Sfântul Evanghelist Matei aminteşte de stea, de magi şi de fuga în Egipt, pe când Sfântul Evanghelist Luca descrie călătoria de la Nazaret la Betleem, naşterea Pruncului şi aşezarea Lui în iesle, închinarea păstorilor şi bucuria cerească a îngerilor.

PS Marc, in mijlocul credinciosilor de la parohia ortodoxa romana „Sf. Andrei” din Birmingham

luni, noiembrie 15th, 2010

Prea Sfintitul Parinte Marc Alric, Episcop vicar al Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale, se va afla in zilele de 19 si 20 noiembrie, pentru prima oara, in mijlocul credinciosilor romani de la parohia ortodoxa romana „Sfantul Apostol Andrei" din Birmingham, transmite Romanian Global News, care citeaza biserica romana.   

Programul al vizitei este: vineri, 19 noiembrie, de la ora 19.00 – Vecernie si intalnire cu credinciosii parohiei, sambata, 20 noiembrie, de la ora 10.00 – Sf. Liturghie arhiereasca, posibil unita cu slujba Sf Botez, ora 14.00 – masa festiva si o noua oportunitate pentru cei prezenti sa se intalneasca cu PS Marc, iar in jurul orei 16.30 PS Marc va pleca spre Northampton spre a participa la festivalul coral ortodox organizat de parohiile din Northampton (ora 19.00) si apoi la hramul parohiei surori de la Northampton.

Reamintim tuturor cu acest prilej ca duminica, 21 noiembrie, nu se va oficia Sfanta Liturghie in Birmingham, in acea zi credinciosii fiind cu totii invitati la hramul parohiei surori „Intrarea in Biserica a Maicii Domnului" din Northampton.

Expozitie de icoane Aurelia Chiriac Carabinieru, la Oxford

luni, noiembrie 15th, 2010

Artista romanca Aurelia Chiriac Carabinieru isi inaugureaza o expozitie de icoane luni, 15 noiembrie, de la ora 19:00, in Worcester College, University of Oxford, transmite Romanian Global News, care citeaza Societatea Romanca din Marea Britanie.

Expozitia a fost organizata de catre Aurelia Chiriac Carabinieru si Dr. Elena Ene D-Vasilescu, History Faculty, University of Oxford, Centre for the Study of Religion in Public Life, Kellogg College, Old Boys High School/George Street, OX1 2RL/ 62 Banbury Road, OX2 6PN,Tel. 0044-(0)1865-714762.

Icoanele vor fi expuse pana pe data de 20 noiembrie 2010.Capela este deschisa zilnic intre orele 10:00 si 18:00, iar corul capelei va canta de la 18:15, in ziua deschiderii expozitiei.

Aurelia Chiriac Carabinieru este un artist din generatia contemporana de iconografi ortodocsi din Romania, ale carei lucrari reflecta o simbioza perfecta intre lumea terestra si lumea revelata a ingerilor, invitand la meditatie si detasare. Aurelia Chiriac Carabinieru a absolvit Universitatea de Psihologie si Asistenta Sociala din Iasi cu o teza de estetica. Impreuna cu Centrul de plasament Bucium din Iasi a infiintat Centrul de iconografie pentru copii cu abilitati creative. Lucrarile acestora au primit premiul I la expozitia internationala Life Always Prevail din Tel Aviv. In prezent, icoanele artistei sunt expuse in manastiri si biserici din Romania si Anglia. Expozitia este organizata de Societatea Romanca cu sprijinul Ambasadei Romaniei, Institutului Cultural Roman, al bisericii „Sf. Gheorghe" din Londra si al bisericii „Stefan cel Mare si Sfant" din Pool.

Prima întâlnire a episcopilor canonici din Oceania

marți, noiembrie 2nd, 2010

În perioada 16-18 octombrie 2010, la Sydney, Australia, a avut loc prima Adunare a Episcopilor
recunoscuţi canonic din Oceania. Timp de trei zile participanţii au dezbătut probleme de interes
reciproc, privind viața liturgică, precum şi activitatea pastorală şi de catehizare. S-au stabilit unele
acţiuni comune pentru slujirea şi împlinirea necesităţilor spirituale ale creştinilor ortodocşi din
aceste regiuni. Adunarea a reiterat angajamentul de a contribui la unitatea Bisericii Ortodoxe în
Oceania şi afirmarea Ortodoxiei în această parte a lumii, atrăgând atenţia asupra pericolului
reprezentat de unele grupări schismatice sau sectare. Adunarea se va întruni și în următorii ani spre
a continua lucrarea pentru binele Ortodoxiei în zona aceea geografică. Biserica Ortodoxă Română a
fost reprezentată la întrunire de Preasfinţitul Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei şi Noii
Zeelande. Preasfinţia Sa a fost desemnat să îndrume, alături de un episcop grec, comisia pentru
slujirea liturgică inter-ortodoxă.

Grup coral al tinerilor preoti ortodocsi din Montreal

marți, noiembrie 2nd, 2010

Constituirea, in perspectiva sarbatorilor de iarna, a unui grup coral al tinerilor preoti ortodocsi din Montreal, indiferent de episcopia sub care se afla, ca acoperire canonica, bisericile pastorite de ei, este in prag de realizare.

Aceasta initiativa cu totul si cu totul deosebita vine din partea catorva tineri preoti ortodocsi romani din Montreal si orasele limitrofe. Grupul coral ar urma sa ofere un scurt concert de colinde destinat comunitatii (in conditiile in care ar apuca sa repete de cateva ori impreuna). Ideea este cu atat mai meritorie cu cat, dupa cum se stie, bisericile ortodoxe romanesti apartin de doua episcopii diferite, iar formarea acestui grup coral ar fi un semnal pozitiv in vederea doritei unificari a celor doua structuri bisericesti romanesti din America de Nord. Initiativa ii apartine preotului Constantin Ciubotariu, parohul bisericii Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, care a impartasit-o si altor colegi de vocatie ai domniei-sale, primul fiind parohul bisericii Sf. Gheorghe din St. Hubert, preotul Daniel Sandu, care a imbratisat-o cu drag.

Au urmat alte contacte, ideea ajungand si la cunostinta altor preoti, ba chiar si la sufletul lor. Mai mult, chiar si IPS Ioan Cassian, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane din America si Canada, saluta din toata inima initiativa, dorindu-si chiar dezvoltarea ei in viitorii ani pentru formarea unui grup cat mai numeros din membri ai corurilor mai multor biserici. Salutand ideea parintelui Constantin Ciubotariu ii nominalizam pe preotii care si-au dat acordul de principiu de a face parte din amintitul grup coral: pr. Daniel Sandu (biserica Sf. Gheorghe, St. Hubert), pr. Daniel Ungureanu (biserica Sf. Nicolae, Montreal), pr. Constantin Lupascu (biserica Sf. Imparati Constantin si Elena, Sherbrooke), pr. Ioan Cotrigasanu (biserica Sf. Ilie Tesviteanul, Anjou), pr. Ioan Ceausu (biserica Sf. Dimitrie cel nou, Montreal) si pr. Vasile Trif (biserica Sf. Pantelimon, Terrebonne).

Noi hirotoniri in Episcopia Dacia Felix in Timoc

marți, noiembrie 2nd, 2010

Episcopia Daciei Felix din Serbia anunţă că Preasfinţitul Episcop Dr. Daniil Stoenescu va oficia hirotonirea unor candidaţi la diaconie şi preoţie in parohiile din cuprinsul Protopopiatului Dacia Ripensis din sudul Dunării (Timoc), transmite Timoc Press, preluat de Romanian Global News.

Astfel, în data de 8 noiembrie 2010, în biserica parohială Sânmihai (Lokve) va fi hirotonit întru diacon, ipodiaconul Iel Bobului, iar în data de 13 noiembrie acesta va fi hirotonint întru preot in parohia Horreum Margi şi Isacova din comuna Ciupria.

Totodată, la 13 noiembrie, teologul Ioan Liviu Micu va fi hirotonin întru diacon, iar la 21 noiembrie va fi hirotonit întru preot in parohia Mălainiţa din comuna Negotin, unde va sluji ca preot II.

Episcopia Daciei Felix anunţă, de asemenea, că la 14 noiembrie va primi hirotonia întru diacon Sarian Raicovici, acesta urmând a fi sub ascultarea canonică a Protopopiatului Dacia Ripensis.

Viitoatea Manastire „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril şi Sfânta Parascheva” de la Malainita

marți, noiembrie 2nd, 2010

Biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril şi Sfânta Parascheva", construită în anul 2004 în satul Mălainiţa din Timoc de preotul Boian Alexandrovici si care urmeaza sa se transsforme in manastire, a primit un ajutor din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, transmite Timoc Press.

Potrivit sursei citate, ajutorul respectiv va fi utilizat pentru proiectul de construcţie a unei case parohiale, destinată amenajării unor ateliere de lucru care se vor înfiinţa odată cu transformarea acestui sfânt lăcaş în mănăstire. „Dacă nu am fi avut acest ajutor, era puţin probabil ca să fi reuşit în altfel zidirea acestui obiectiv important pentru credincioşii noştri", a declarat Boian Alexandrovici.

Conform aceleiaşi surse, investiţiile făcute la Mălainiţa vor da posibilitate românilor din Serbia de nord-est să-şi înmulţească bisericile în acest spaţiu unde, după 1833, cele ridicate de domnitorii români şi comunităţile locale le-au fost confiscate. În opinia părintelui Boian, autorităţile de la Bucureşti manifestă un interes creştinesc pentru ca românii din Timoc, Morava şi sudul Dunării să nu-şi piardă identitatea şi, astfel, să asculte slujbele în limba maternă – limba română.

El este de părere că dacă comunitatea românească din Serbia nu ar fi beneficiat de finanţare din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni în Serbia nu s-ar fi produs redeşteptarea naţională a celor peste 300.000 de români din această regiune, iar procesul agresiv de asimilare din partea autorităţilor bisericeşti şi administrative sârbe ar fi adâncit şi mai mult confuziile, afectând astfel puternic identitatea, cultura şi spiritualitatea românească. „Aşa-numita „chestiune timoceană" trebuie definitiv soluţionată, în felul acesta românii având garanţia că pot să revină definitiv la credinţa lor strămoşească", a spus Alexandrovici. În context el a mai arătat că România dovedeşte, prin sprijinul acordat, că nu i-a uitat pe românii din Serbia, adevăr care infirmă vocile potrivit cărora patria-mamă i-ar fi abandonat.